Tag Archives: Ръкописи

Писахме да се знае (Приписки и летописи)

Писахме да се знае (Приписки и летописи) Съставителство, коментар и бележки Венцеслав Начев и Никола Ферманджиев. Превод Венцеслав Начев. София: Издателство на Отечествения фронт, 1984. Реклами

Posted in Извори, Main | Tagged , , , | Вашият коментар

Описанiе литургическихъ рукописей, хранящихъся въ библiотекахъ Православного Востока

Описанiе литургическихъ рукописей, хранящихъся въ библiотекахъ Православного Востока А. Дмитрiевский      т. 1. т. 2. Киев, 1901. Т. 2: Ευχολόγια.                 т. 3.                 Предстои допълване!

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged , | Вашият коментар

Супрасълски сборник

Супрасълският сборник (Codex Suprasliensis) е старобългарски кирилски ръкопис от средата на 10 век. Съдържа 24 жития и слова за м. март, състои се от 285 пергаментови листа. От бележката на лист № 104 става ясно, че е преписан от „Ретъко“. Затова … Има още

Posted in Извори, Кирилски ръкописи | Tagged , , , , , , | Вашият коментар