Tag Archives: Зографски манастир

Болутов, Д. Български исторически паметници на Атон

Болутов, Д. Български исторически паметници на Атон. С., 1961. Advertisements

Posted in Изследвания, Main | Tagged , , , , | Вашият коментар

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600)

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600), Sofia 2014

Posted in Actes de l'Athos, Извори, Main | Tagged , , , , | Вашият коментар

Actes de Zographou

Първото научно издание на гръцките и славянските документи от Зографския манастир „Св. Георги“. Изданието е част от поредицата на „Византийский временник“, на чиито страници до 20-те години на XX в. в специално приложение излизат и издания на документи от още … Има още

Posted in Actes de l'Athos, Извори | Tagged , , , , , | Вашият коментар