Писахме да се знае (Приписки и летописи)

πισ

Писахме да се знае (Приписки и летописи)

Съставителство, коментар и бележки Венцеслав Начев и Никола Ферманджиев. Превод Венцеслав Начев. София: Издателство на Отечествения фронт, 1984.

Advertisements
Posted in Извори, Main | Tagged , , , | Вашият коментар

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600)

cyr
Posted in Actes de l'Athos, Извори, Main | Tagged , , , , | Вашият коментар

Билярски, И. Палеологовия Синодик в славянски превод.

βιλ.png

Билярски, И. Палеологовия Синодик в славянски превод. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2013.

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged , , | Вашият коментар

Николов, А. Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.)

ανγελ.jpg

Николов, А. Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.). Фондация „Българско историческо наследство“, София, 2016.

Posted in Изследвания, Нови издания, Main | Tagged , | Вашият коментар

Irénée Doens. Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos

getImage

Irénée Doens. Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos. Mount Athos, 2001.

Posted in Изследвания, Main | Tagged , | Вашият коментар

Г. Атанасов. Свети Георги Победоносец. Култ и образ в Православния изток през Средновековието

geo

Г. Атанасов. Свети Георги Победоносец. Култ и образ в Православния изток през Средновековието. Варна, 2011.

Posted in Изследвания, Main | Tagged , | Вашият коментар

Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos

rec

 

Millet, G., L. Petit. Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos. Paris, 1904.

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged , | Вашият коментар