Category Archives: Actes de l’Athos

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600)

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600), Sofia 2014 Реклами

Posted in Actes de l'Athos, Извори, Main | Tagged , , , , | Вашият коментар

Actes de Xenophon

  Actes_de_Xenophon. (Ed. Louis Petit). – Actes de l’Athos. Санкт Петeрбург, 1903. (Приложение към X том на „Византийский временник“)

Posted in Actes de l'Athos, Извори, Main | Tagged , , , , , | Вашият коментар

Actes de Chilandar

Actes de Chilandar. (Ed. R. P. Louis Petit et B. Korablev). – Actes de l’Athos. Петроградъ, 1915. (Приложение към XIX том на „Византийский временник“)

Posted in Actes de l'Athos, Main | Tagged , , , , , | Вашият коментар

Actes d’Esphigménou

Actes d’Esphigménou. (Ed. R. P. Louis Petit et W. Regel). – Actes de l’Athos. Санкт Петербург, 1906. (Приложение към XII том на „Византийский временник“)

Posted in Actes de l'Athos, Извори | Tagged , , , | Вашият коментар

Actes de Zographou

Първото научно издание на гръцките и славянските документи от Зографския манастир „Св. Георги“. Изданието е част от поредицата на „Византийский временник“, на чиито страници до 20-те години на XX в. в специално приложение излизат и издания на документи от още … Има още

Posted in Actes de l'Athos, Извори | Tagged , , , , , | Вашият коментар