Category Archives: Извори

И. Ђорђевић. Студије српске средњовековне уметности.

Иван М. Ђорђевић. Студије српске средњовековне уметности. Београд 2008. Реклами

Posted in Извори, Main | Tagged , , , | Вашият коментар

Акты русскаго на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеймона

Акты русскаго на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеймона. Киев, 1873.  

Posted in Извори, Main | Tagged | Вашият коментар

Писахме да се знае (Приписки и летописи)

Писахме да се знае (Приписки и летописи) Съставителство, коментар и бележки Венцеслав Начев и Никола Ферманджиев. Превод Венцеслав Начев. София: Издателство на Отечествения фронт, 1984.

Posted in Извори, Main | Tagged , , , | Вашият коментар

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600)

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600), Sofia 2014

Posted in Actes de l'Athos, Извори, Main | Tagged , , , , | Вашият коментар

Билярски, И. Палеологовия Синодик в славянски превод.

Билярски, И. Палеологовия Синодик в славянски превод. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2013.

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged , , | Вашият коментар

Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos

  Millet, G., L. Petit. Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos. Paris, 1904.

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged , | Вашият коментар

Дуйчев, Ив. Приноси към средновековната българска история.

  Дуйчев, Ив. Приноси към средновековната българска история.– Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей, 1940, 195-213

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged , , | Вашият коментар