Monthly Archives: май 2016

Medieval slavic texts, Vol. 1

Medieval slavic texts, Vol. 1 Old and Middle Russian Texts by Charles E. Gribble Cambridge, Mass. 1973. Реклами

Публикувано в Main | Вашият коментар

Писахме да се знае (Приписки и летописи)

Писахме да се знае (Приписки и летописи) Съставителство, коментар и бележки Венцеслав Начев и Никола Ферманджиев. Превод Венцеслав Начев. София: Издателство на Отечествения фронт, 1984.

Публикувано в Извори, Main | С етикет , , , | Вашият коментар

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600)

Cyril Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou (980-1600), Sofia 2014

Публикувано в Actes de l'Athos, Извори, Main | С етикет , , , , | Вашият коментар

Билярски, И. Палеологовия Синодик в славянски превод.

Билярски, И. Палеологовия Синодик в славянски превод. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2013.

Публикувано в Извори, Изследвания, Main | С етикет , , | Вашият коментар

Николов, А. Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.)

Николов, А. Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.). Фондация „Българско историческо наследство“, София, 2016.

Публикувано в Изследвания, Нови издания, Main | С етикет , | Вашият коментар

Irénée Doens. Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos

Irénée Doens. Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos. Mount Athos, 2001.

Публикувано в Изследвания, Main | С етикет , | Вашият коментар

Г. Атанасов. Свети Георги Победоносец. Култ и образ в Православния изток през Средновековието

Г. Атанасов. Свети Георги Победоносец. Култ и образ в Православния изток през Средновековието. Варна, 2011.

Публикувано в Изследвания, Main | С етикет , | Вашият коментар