Monthly Archives: март 2016

Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване.

Милтенов, Явор. Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване. София, 2013. [https://bas.academia.edu/YavorMiltenov] Advertisements

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged , , , | Вашият коментар

Славяне и их соседи. Вып. 6: Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время

Славяне и их соседи. Вып. 6: Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время: Сборник статей к 70-летию академика Геннадия Григорьевича Литаврина. Москва, 1996.

Posted in Изследвания, Main | Вашият коментар

Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos

Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos/ Edited for the syndics of the University Press, by Spyr. P. Lambros. Vol.1  Vol. 2

Posted in Изследвания, Main | Tagged , , , | Вашият коментар

Holy Men of Mount Athos

Holy Men of Mount Athos (Dumbarton Oaks Medieval Library 40) Edited and translated by Richard P. H. Greenfield and Alice-Mary Talbot [BG] Света Гора е била един от най-известните центрове на монашеството по времето на Византийската империя, а и до днес остава притегателен … Има още

Posted in Нови издания, Main | Tagged , , | Вашият коментар

Analecta Byzantino-Russica

  Analecta Byzantino-Russica. Edidit W. Regel, Petropoli, 1891.

Posted in Извори, Изследвания, Main | Tagged | Вашият коментар

Seminarium Kondakovianum. 3, 1929.

  Seminarium Kondakovianum. 3, 1929.

Posted in Main, Seminarium Kondakovianum | Вашият коментар

Nevra Necipoglu, Byzantium between the Ottomans and the Latins:

Byzantium between the Ottomans and the Latins: Politics and Society in the Late Empire, NEVRA NECIPOGLU, CUP, 2009.

Posted in Изследвания, Main | Вашият коментар